Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

Kto sme?

O neziskovej organizácii FÉR potravina

Nezisková organizácia FÉR potravina sa téme prídavných látok venuje už od roku 2007, kedy bola založená prvá stránka o prídavných látkach pre verejnosť s názvom emulgatory.cz. Svojim projektom pomáha ľuďom orientovať sa v prídavných látkach. Je veľmi dôležité, aby mali ľudia v tejto oblasti nezávislé a objektívne informácie, pretože v tejto oblasti existujú rôzne záujmové skupiny, ktoré práve z dôvodu svojich záujmov budú uprednostňovať stanovisko, ktoré im vyhovuje.

Garant projektu

Garantom projektu FÉR potravina je Ing. Hana Střítecká, DiS., Ph.D. Po štúdiu na VŠ Chemicko-technologickej v Pardubiciach sa začala dovzdelávať v oblasti fyziológie, výživy človeka a procesnej hygieny potravín. Vo svojej praxi sa snaží zvyšovať povedomie bežnej populácie o problémoch spojených s obezitou, technologických postupoch výroby potravín a orientovaním sa v ich ponuke tak, aby si človek zvolil tú najkvalitnejšiu a najzdravšiu.

Aktuálne pracuje ako nutričný terapeut a popritom externe vyučuje na Farmaceutickej fakulte Univerzity Karlovy v Hradci Králové odbor Zdravotnícka bioanalytika, predmet Analýza potravín.

Je absolventkou niekoľkých kurzov zameraných na kvalitu potravín a členkou mnohých európskych a českých odborných organizácii.

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.