Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

E960 - Steviol-glykozidy

Charakteristika:
Steviolglykozidy sú pre výrobcov alternatívou k bežne používaným sladidlám, práve pre svoj spôsob výroby z rastlinného materiálu. Steviolglykozidy sú sladidlom, ktoré možno podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, o potravinárskych prídavných látkach (v znení nariadenia (EÚ) č. 1131/2011, ktorým sa mení a dopĺňa jeho príloha II pokiaľ ide o steviol-glykozidy) pri výrobe stanovených potravín používať. K ďalšej zmene limitov (príloha č. II, nariadenie EÚ 1333/2008) došlo k 1.4.2016 – nariadenie EÚ 2016/479 – ich použitie do káv a čajov max. 30mg/L; sladové a čokoládové nápoje a ochutené cappuccino max.20mg/l.

Výroba:
Steviolglykozidy sú získavané zložitým fyzikálno-chemickým procesom z rastliny Stevia rebaudiana, ktorá je v súčasnosti považovaná za neschválenú potravinu nového typu a stéviu teda nemožno – na rozdiel od steviolglykozidov – používať pri výrobe potravín. Výroba steviolglykozidov je tiež rozdielna od spôsobu výroby extraktov z bylín – spôsob výroby je opísaný v nariadení (EÚ) č. 231/2012, ktorým sa stanovujú špecifikácie pre potravinárske prídavné látky uvedené v prílohách II a III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, na strane 27.

Skóre škodlivosti:

safety-score-0

Zaradené do skupiny:

Náhradné sladidlá

Zdroje:

Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurray – [kniha]
Pectin, Wikipedie – [web]
Legislatíva EÚ – [web]
Legislatíva EÚ – [web]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.