Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

E530 - Oxid horečnatý

Charakteristika:
Oxid horečnatý slúži na úpravu pH, používa sa ako spevňujúca, protispekavá alebo pomocná látka. Považuje sa za bezpečný. Je zdrojom horčíka a ten je nevyhnutný pre ľudské zdravie. Vyskytuje sa v podobe veľmi objemného bieleho prášku (označovaného názvom „ľahký“ oxid horečnatý) a okrem toho tiež ako relatívne hutný biely prášok, známy ako „ťažký“ oxid. Zatiaľ čo 5 gramov ľahkého oxidu zaberá objem 40 ml až 50 ml, zaberá rovnaké hmotnostné množstvo ťažkého oxidu iba 10 – 20 ml.

Použitie:
Používa sa na korekcie kyslosti napríklad u niektorých potravín, ako mazivo, zdroj horčíka. Slúži ako neutralizátor pre mrazené výrobky, pri výrobe masla, kakaa, v konzervovaných potravinách. Pomáha pri výrobe tofu a konzervovaných potravín.

Výroba:
Vzniká spálením horčíkovej pásky. Oxid horečnatý sa vyskytuje v zmesi ďalších oxidov, čistí sa rekryštalizáciou vo vode a následne sa suší.

Skóre škodlivosti:

safety-score-1

Zaradené do skupiny:

Protispekavé látky

Zdroje:

Decoding food additives, Dr. Geoffrey Skurray – [kniha]
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 3/1999 – [web]
Víme, co jíme? Dr. Tereza Vrbová – [kniha]
A consumer’s dictionary of food additives – [kniha]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.