Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

E529 - Oxid vápenatý

Charakteristika:
Oxid vápenatý slúži na úpravu pH, používa sa ako spevňujúca, protispekavá alebo zlepšujúca látka. Považuje sa za bezpečný, je možné ho použiť ako zdroj vápnika. Oxid vápenatý vzniká ako biela až sivá hmota alebo granuly, prípadne ako biely až špinavo biely prášok, bez zápachu. Lakmusový papierik naň reaguje alkalicky. Vo vode je slabo rozpustný, v etanole ho nerozpustíme vôbec, v glycerole sa rozpúšťa úplne.

Použitie:
Používa sa na korekcie kyslosti u niektorých potravín, v pekárstve a cukrárstve zlepšuje kvalitu cesta, pôsobí protispekavo napríklad pri výrobe sladkostí. Používa sa pri výrobe niektorých druhov piva, ovocných štiav. Nájdeme ho v sterilizovanom hrášku alebo iných konzervách.

Výroba:
Vyrába sa chemickou cestou – zahrievaním uhličitanu vápenatého pri 500 ° C, vzniká oxid vápenatý a oxid uhličitý, ktorý uniká do vzduchu.

Skóre škodlivosti:

safety-score-1

Zaradené do skupiny:

Protispekavé látky

Zdroje:

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 3/1999 – [web]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.