Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

E527 - Hydroxid amónny

Charakteristika:
Hydroxid amónny slúži na úpravu pH, pomáha ako kypriaca látka. Považuje sa za bezpečný. Nie sú známe nepriaznivé ani vedľajšie účinky na ľudské zdravie.

Použitie:
Používa sa na korekcie kyslosti, zlepšuje rozpustnosť bielkovín a kakaa, pomáha pri spracovaní pitnej vody. Ďalej sa využíva na výrobu karamelov, cukrárskych a pekárenských výrobkov alebo syrov. Nájdeme ho aj v priemysle zaoberajúcom sa spracovaním krmiva pre zvieratá. Používa sa ako detergent na odstraňovanie škvŕn, nájdeme ho v niektorých farbách na vlasy.

Výroba:
Vyrába sa z amoniaku pridaním vody. Amoniak sa získava priamou syntézou z vodíka a dusíka v reaktore pri vysokých teplotách a tlakoch, ako katalyzátor sa používa pórovité modifikované železo. Vzniká číra, bezfarebná kvapalina s veľmi ostrým charakteristickým zápachom, na vzduchu amoniak z roztoku veľmi rýchlo uniká.

Skóre škodlivosti:

safety-score-2

Zaradené do skupiny:

Kyseliny a regulátory kyslosti

Zdroje:

Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm – [kniha]
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 3/1999 – [web]
Víme, co jíme? Dr. Tereza Vrbová – [kniha]
A consumer’s dictionary of food additives – [kniha]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.