Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

E388 - Kyselina tiodipropiónová

Charakteristika:
Kyselina tiodipropiónová je voľne rozpustná v teplej vode, alkohole a acetóne. Všeobecne sa používa ako antioxidant.

Použitie:
Kyselina tiodipropiónová je antioxidant, ktorý sa používa do obalov, odkiaľ sa môže dostať aj do potraviny. Túto látku však možno pridávať aj priamo do potraviny. Má vlastnosť viazať železnaté a meďnaté ióny, čím zabraňuje ich reakciám s inými látkami, ktoré by inak spôsobili stratu farby, textúry alebo žltnutie.

Výroba:
Ide o syntetickú zlúčeninu.

Skóre škodlivosti:

safety-score-2

Zaradené do skupiny:

Sekvestranty

Zdroje:

Víme, co jíme? Dr. Tereza Vrbová – [kniha]
A consumer’s dictionary of food additives – [kniha]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.