Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

E249 - Dusitan draselný

Charakteristika:
Dusitan draselný je draselná soľ kyseliny dusitej. Má formu žltkastého prášku.

Použitie:
Dusitany dodávajú potravinám údenú chuť, umožňujú vzdorovať a pôsobiť voči baktériám Clostridium botulinum, slúžia ako stabilizátory farby – majú schopnosť chemicky reagovať s molekulami myoglobínu a dodávať krvavočervenú farbu mäsovým výrobkom, predlžujú životnosť výrobkov a zabraňujú oxidácii tukov.

Výroba:
Dusitan draselný sa vyrába synteticky buď reakciou kyseliny dusitej s hydroxidom draselným alebo zahrievaním dusičnanu draselného za vzniku dusitanu a kyslíka. Dusitany sa dostávajú do potravín aj do zeleniny prostredníctvom použitých hnojív. Dusitany v kombinácii s prírodnými sekundárnymi amínmi (aminokyseliny, arómy, a i.) tvoria nitrosamíny, silné rakovinotvorné látky. Vznikajú pri vyprážaní slaniny za vysokých teplôt, počas výroby potravín, skladovaní a vytvárajú sa aj v ľudskom žalúdku. Pridávaním vitamínov C a E do potravín sa zabraňuje tvorbe týchto látok. Nitrosamíny sú obsiahnuté v pečených, údených a silne solených jedlách. Vyskytujú sa aj v pive – obzvlášť v pive tmavom. Vysoký obsah nitrozamínu má tiež dlho skladované ovocie a zelenina. Jeho vysoká koncentrácia bola zistená v špenáte, reďkovkách, uhorkách a hlávkovom šaláte.) Je snaha obsah nitrozamínov v potravinách znižovať úpravou výrobných postupov, obmedzovaním prídavku dusitanov alebo pridávaním vitamínov C a E, ktoré ich negatívne účinky eliminujú.

 

Skóre škodlivosti:

safety-score-5

Zaradené do skupiny:

Stabilizátory

Zdroje:

Víš, co jíš ? U. Pollmer, C. Hoicke, H. U. Grimm – [kniha]
Víme, co jíme? Dr. Tereza Vrbová – [kniha]
A consumer’s dictionary of food additives – [kniha]
Dusitan draselný – Wikipedie – [web]
Nitrosaminy – Agronavigator.cz – [web]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.