Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

E120 - Kyselina karmínová

Charakteristika:
Pod označenie E120 novo od jesene 2018 nenájdeme KOŠENILA, ale len pojmy karmín a kyselina karmínová. Košenila je prírodné červené farbivo, kvapalina rozpustná vo vode, vo väčšine jedál je jej farba stále červená, pri reakcii so zásadou však zmodrie. Je relatívne drahá a veľmi často je nahradzovaná inými červenými farbivami.

Použitie:
Využíva sa ako farbivo do cukroviniek, mliečnych výrobkov, džemov, instantných polievok, rôznych nápojov, žuvačiek, kompótovaných čerešní, oblátok, tortových zmesí a do mnohých ďalších potravín. Ďalej vo farmaceutickom priemysle zvlášť vo výrobe filmom obalených tabletiek, v kozmetike ako prísada rúžov, očných tieňov, šampónov, umelých farieb. Tiež v textilnom priemysle, v krmivách pre zvieratá či vo fotografiách.

Výroba:
Kyselina karmínová sa získava z vodných, vodne alkoholických alebo alkoholických extraktov košenily, pozostávajúcich zo sušených tiel samičiek hmyzu Dactylopius coccus Costa. Karmíny sú hliníkové laky kyseliny karmínovej, v ktorých sa predpokladá prítomnosť hliníka a kyseliny karmínovej v molárnom pomere 1:2. kyselinu karmínovú je potrebné veľmi často konzervovať benzoanom sodným (E211).

Skóre škodlivosti:

safety-score-5

Zaradené do skupiny:

Farbivá (E100 – E182)

Zdroje:

Eat safe, Bill Statham – [kniha]
CHEMICAL LISTED EFFECTIVE September 28, 2007 AS KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER – [web]
CHEMICAL MEETING THE CRITERIA FOR LISTING AS CAUSING CANCER VIA THE AUTHORITATIVE BODIES MECHANISM: ANTHRAQUINONE – [web]
Toxicology and Carcinogenesis Studies of Anthraquinone (CAS No. 84-65-1) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice – [web]
Zusatzstoffe-online (lexikon přísad) – [web]
Databáze EFSA – [web]
Nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1472 z 28. septembra 2018, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a príloha k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 231/2012, pokiaľ ide o košenilu, kyselinu karmínovú, karmíny (E 120). – [web]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.