Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

322a - Lecitín - ovsený

Charakteristika:
Ovsený lecitín je frakcionovaný ovsený olej (žltavo hnedá viskózna kvapalina), ktorý pôsobí ako emulgátor a uľahčuje výrobu kakaových a čokoládových výrobkov tým, že znižuje viskozitu a výnosnosť čokoládových výrobkov. To umožňuje ľahké prečerpávanie roztavenej čokolády počas spracovania. Okrem toho ovsený lecitín bráni tomu, aby sa na povrchu výrobkov počas skladovania tvoril tukový kvet, čo je šedavý povlak.

Použitie:
Použitie je povolené pre kategóriu potravín 5.1 „Kakaové a čokoládové výrobky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/36/ES“ v prílohe II časti E nariadenia (ES) č. 1333/2008 v maximálnom množstve 20 000 mg/kg.

Výroba:
Ovsený lecitín sa vyrába z ovsených zŕn potravinárskej kvality, ktoré sa preosievajú a extrahujú pomocou etanolu pri zvýšenej teplote za účelom získania surového extraktu lipidov. Tento surový extrakt prechádza viacstupňovým odparovaním a filtráciou, prostredníctvom ktorých vzniká surový ovsený olej, ktorý je oddelený, odparený a filtrovaný za účelom produkcie ovseného lecitínu. Ako extrakčné rozpúšťadlo je možné použiť iba etanol.

 

Skóre škodlivosti:

safety-score-0

Zaradené do skupiny:

Emulgátory

Zdroje:

nariadenie EÚ č 231/2012 – [web]
nariadenie ES – príloha II č . 1333/2008 – [web]

Jasne zakazujeme akékoľvek použitie časti alebo celého obsahu týchto stránok, ich reprodukciu, kopírovanie, úpravu a najmä prezentáciu na iných internetových stránkach bez našeho výslovneho súhlasu.