Location

Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
Kontaktujte nás
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava

Starý Otec je maloobchodná sieť s potravinami. V súčasnosti máme v rámci Bratislavy devätnásť predajní. Zameriavame sa prevažne na slovenské potraviny, pričom máme aj vlastné výroby – mäsovýrobu, pekáreň a produkciu medu.

Kontakt

Starý otec, a.s.
Závodná 78/C, 821 06 Bratislava
IČO: 36 769 371
info@staryotec.sk

Sociálne siete

Hlavný účtovník/účtovníčka

Popis práce

Ponúkaný plat: 2600€ - 3150€ / mesiac

komplexné a samostatné vedenie podvojného účtovníctva

účtovanie všetkých agend (došlé faktúry, majetok, interné doklady, mzdy, mesačné a koncoročné uzávierkové operácie a pod.)

zodpovednosť za kompletnú daňovú agendu

príprava pravidelných ročných podkladov pre štatutárny reporting

zodpovednosť za vykonanie mesačnej a ročnej uzávierky

zodpovednosť za prípravu výročnej správy

zodpovednosť za prípravu pravidelných štatistických výkazov

pravidelná inventarizácia súvahových účtov a ich kontrola, príprava podkladov pre daňové kontroly, daňový audit a colné kontroly

komunikácia s externými právnymi a daňovými poradcami a audítormi

zodpovednosť za prípravu podkladov pre štatutárny audit, zodpovedanie otázok a dodanie dodatočných podkladov na vyžiadanie od externého štatutárneho audítora

pravidelná kontrola saldokonta pohľadávok a záväzkov spoločnosti

aktívne prispieva k optimalizácii procesov v rámci účtovného oddelenia aj v spolupráci s ostatnými oddeleniami

plnenie ďalších úloh podľa pokynov priameho nadriadeného

zodpovednosť za účtovníctvo a jeho súlad s legislatívou SR v rozsahu svojej činnosti

zodpovednosť za dodržiavanie obehu dokladov v súlade s internými predpismi firmy

Požiadavky na kandidáta

skúsenosti z oblasti účtovania v potrebnom rozsahu – výroba, sklad, logistika, maloobchod, dcérske spoločnosti, konsolidácie

SŠ/VŠ vzdelanie ekonomického smeru

výborná znalosť účtovných štandardov

znalosť systému Pohoda a znalosť práce v MS Office (Word, Excel, PowerPoint) na pokročilej úrovni

znalosť daňového systému a základné právne povedomie

pokročilá znalosť Excelu

samostatnosť a zodpovednosť

Benefity

zľavy na produkty spoločnosti

neformálny menší kolektív

časová flexibilita práce